top of page

על החברה

פורצ'ן נכסים פיננסיים בע"מ קיבלה רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות ב-10 במרץ 2019. החברה עוסקת בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים, חברות ומלכרי"ם.

ה-DNA של החברה מבוסס על ניסיון מצטבר של מעל 70 שנה של השותפים בטיפול ב-"לקוחות עושר": ניהול השקעות המבוסס על הכרות קרובה עם כל לקוח וצרכיו הייחודיים ,ליווי וטיפול אישי לאורך זמן.


בחברה יש ידע ויכולות גבוהים בניהול השקעות בארץ ובשווקים הבינלאומיים לרבות גיוון התיק המנוהל בהשקעות לא סחירות, מה שמאפשר לנהל תיק השקעות מאוזן ומפוזר.


קרנות נאמנות:

פורצ'ן (1B)* 10/90

פורצ'ן (4D)* גמישה

פורצ'ן (0D)(!)* אג"ח בינלאומי

פורצ'ן (0B)(!)* אג"ח ללא מניות

פורצ'ן (2B)* 20/80

פורצ'ן (4D)* מניות חו״ל

הקרנות בניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ ובניהול השקעות חיצוני של פורצ'ן נכסים פיננסיים בע"מ.

* "סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים"), בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, בנסיבות או בשיעורים הבאים:
השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים, בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;
שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכול ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);
לעניין זה:
-    קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שנייה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

-    "אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל" – לפי מועדי הכניסה לתוקף שנקבעו בהוראה מטעם רשות ניירות ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021).
-    "חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: (1) אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; (2) מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; (3) מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; (4) ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה כחברה שניהול עסקיה בתוך ישראל אם המנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הם תושבי ישראל ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל.

-    דירוג AAil כאמור לעיל או דירוג מקביל לו – לא כולל דירוג (AAil-) או דירוג מקביל לו.


"אג"ח שאינו בדירוג השקעה" - איגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(BBB-) או דירוג מקביל לו.

0 – ללא חשיפה למניות        1 – עד 10% חשיפה למניות             2 – עד 30% חשיפה למניות       4 – עד 120% חשיפה למניות  
B – עד 30% חשיפה למט"ח               D – עד 120% חשיפה למט"ח   

 

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

Team

השותפים

סימון חלילי

יו"ר הדירקטוריון, יועץ לקרן פורצ'ן אג"ח בינלאומי

סימון בעל ותק של מעל 30 שנה בניהול לקוחות במוסדות הפיננסים המובילים בעולם:
HSBC Private Banking Suisse, Safra Bank, Republic National Bank.

 

סימון בוגר תואר ראשון במימון ושיווק מ- Getulio Vargas University .of São Paulo, Brazil ומתמחה במסחר וניהול קרנות גידור בדגש על תחום High Yield Bonds.
 

בשנת 2007 הקים סימון בז'נווה את Fortune Financial Strategies , המתעסקת בניהול עושר ללקוחות מאמריקה הלטינית ואירופה בהיקף כמיליארד וחצי דולר ארה"ב.

PREVIEW_SASSON_F-W_59.JPG

שי זבולון

מנכ"ל החברה ומנהל השקעות ראשי

שי פעיל בשוק ההון מעל 25 שנים במגוון רחב של תפקידי ניהול השקעות  בכירים בגופים הגדולים והמובילים בשוק ההון בארץ.

 

שי בוגר תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה מאוניברסיטת תל-אביב ומוסמך במינהל עסקים מהמכללה למנהל בראשון לציון.
 

בין תפקידיו: מנהל השקעות ראשי כנ"ף – כלל ביטוח – אחריות על ניהול כספי הפנסיה ביטוחי המנהלים וקופות הגמל. 

 

סמנכ"ל השקעות אילנות דיסקונט קרנות נאמנות. מנכ"ל ובעלים קואטרו בית השקעות. סמנכ"ל השקעות מיטב ד"ש ניהול תיקים.

Shay_Zvulun_BW.jpg

אלברטו אדלמן

דירקטור

אלברטו בעל ותק של מעל 15 שנים בתחום ניהול עושר ותיכנון פיננסי. בוגר כלכלה מ- Universidade Estadual do Rio de Janeiro ומוסמך בפיננסים מ- .Getúlio Vargas University of São Paulo Brazil

בעל רישיון Financial Planing - CFP.
 

לאחר לימודיו עסק בהקמת קרן מניות לשוק הברזילאי ובהמשך עסק בניהול לקוחות עושר בברזיל. לאלברטו ניסיון רב בתכנון עושר, כולל הבטי מס וירושה בליווי עורכי דין ורואי חשבון המתמחים בתחום. לקוחות בטיפולו הינם אזרחי ישראל אירופה ואמריקה הלטינית.
 

בשנת 2012 פתח אלברטו משרד בתל אביב יחד עם צוות עובדים איכותי לתת שרותי ניהול מתקדמים ללקוחות Fortune Global . בין יתר תפקידיו עוסק אלברטו ביזמות והרחבת הפעילות בהשקעות אלטרנטיביות עבור לקוחות החברה.

AE3.jpg

אלי גרינוולד

שותף, מסחר וקשרי לקוחות

לאלי ניסיון של יותר מ-15 שנים בשוק ההון, במיוחד בתחום הבנקאות הפרטית, ניהול הון ותיקים.

 

לפני פורצ'ן, אלי עבד שנים רבות עם Credit Suisse  בציריך וגיברלטר בו ניהל תיקי לקוחות של לקוחות מקומיים ובינלאומיים, בנוסף לשנה בניהול תיקים מוסדיים בתחום אג"ח להמרה בחברת Emcore  בצוג (שוויץ) אלי למד כלכלה ומשפט באוניברסיטת בזל.

EG.png
bottom of page